Selecteer een pagina

Op het ogenblik dat er in de buitenlucht wordt gekweekt spreekt het voor zich dat tuinders grotendeels zijn overgeleverd aan de grillen van Moeder Natuur. Op het eerste zicht lijkt er eigenlijk ook niet zoveel te zijn wat je daaraan kan doen… of toch? Het is namelijk zo dat je er als tuinder tegenwoordig ook voor kan kiezen om aan glastuinbouw te doen. In dit geval wordt er gebruik gemaakt van kassen die bestaan uit glas (of een bepaald type kunststof) waarin de omstandigheden volledig gecontroleerd kunnen worden. Het gaat hierbij dan niet alleen om de hoeveelheid aan licht die naar binnen valt, maar ook om bijvoorbeeld de temperatuur die de gewassen nodig hebben. Wil je hier graag meer over ontdekken? Lees dan vooral snel verder! 

Gewassen kweken, ook in klimatologisch ongunstige omstandigheden

Het spreekt voor zich dat het klimaat van het ene land zich al wat beter leent voor het kweken van bepaalde gewassen dan het ander. In het verleden zorgde dit voor heel wat problemen. In verschillende landen en regio’s was het hierdoor dan ook niet mogelijk om bepaalde, specifieke gewassen te kweken met alle gevolgen van dien. In andere gebieden konden de gewassen wel worden gekweekt, maar slechts voor een beperkte periode in het jaar. Door gebruik te maken van glastuinbouw is het mogelijk om beide problemen in één keer te tackelen. 

Gebruikmaken van glastuinbouw zorgt ervoor dat er een geheel eigen klimaat kan worden gecreëerd om de gewassen in te laten groeien. Dit gebeurt in speciaal daarvoor ontwikkelde kassen die in het merendeel van de gevallen uit grote glaspartijen bestaan. Dit glas moet fungeren als een soort van barrière tussen het binnenklimaat enerzijds en het buitenklimaat anderzijds. 

De meest optimale omstandigheden voor alle gewassen 

Door de mogelijkheden te benutten die glastuinbouw te bieden heeft wordt er dus in de praktijk voor gezorgd dat het mogelijk wordt om een zeer specifieke omgeving te creëren om je gewassen in te laten groeien. Deze omgeving kan tot in de kleinste details worden beïnvloed, onder meer door:

  1. De mogelijkheid om de exacte temperatuur te kunnen bepalen; 
  2. De mogelijkheid om zeer precies de hoeveelheid aan (natuurlijk) licht te bepalen; 
  3. De mogelijkheid om zeer concreet aan te geven hoeveel water de gewassen nodig hebben; 

Bovenstaande mogelijkheden van glastuinbouw zorgen ervoor dat gewassen vanaf nu ook kunnen worden gekweekt in omgevingen of regio’s waarin dat voorheen niet tot de mogelijkheden behoorde. Bovendien wordt het op deze manier voor tuinders ook nog eens veel eenvoudiger mogelijk gemaakt om te bepalen wanneer bepaalde gewassen klaar zullen zijn om te verkopen. Dit laatste kan in de praktijk ook nog eens zorgen voor een niet onbelangrijk economisch voordeel. 

De glastuinbouw kassen worden steeds beter

Aanvankelijk was er nog sprake van verschillende bedenkingen die glastuinbouw soms in een enigszins negatief daglicht plaatste. Een groot aantal van deze zorgen zijn inmiddels echter opgelost. Dit onder meer door het toepassen van innovatieve technieken die structurele voordelen met zich mee hebben gebracht voor kassenbouwers. Deze laatste hebben de mogelijkheid om bijvoorbeeld een keuze te maken uit verschillende samenwerkingsverbanden met TNO waardoor bepaalde, concrete vraagstukken op een efficiënte manier opgelost kunnen worden. Zo beschikt TNO over een schat aan innovatieve technieken, waarmee kassenbouwers hun voordeel kunnen doen.